Ultrapolymers Poland Sp. z o.o.

Dystrybutor tworzyw sztucznych i kauczuków. Terluran, Novodur, Technyl, Domamid, Moplen, Hostalen, Trirex, Diakon i wiele innych.

Ultrapolymers Poland Sp. z o.o.

Poliolefiny

lyondellbasell

lyondellbasell

  • Moplen EP (Polipropylen kopolimer udarowy (blokowy))
  • Moplen HP (Polipropylen homopolimer)
  • Moplen RP (Polipropylen kopolimer randomiczny)
  • Hostalen HDPE (Polietylen dużej gęstości HDPE)
  • Malen LDPE (Polietylen małej gęstości)